Rəsmi veb saytını yükləyin – Pin Up Azerbaycan 2023

“Xeyriyyə cəmiyyəti” şagirdlərin səhnələşdirdiyi tamaşalara bilet satışından yığılan vəsaitlə maliyyələşirdi. T.Bayraməlibəyovun təşəbbüsü ilə yaradılan ilk dram dərnəyində həvəskar artistlərin iştirakı ilə M.F.Axundzadənin “Hacı Qara”, N.Nərimanovun “Dilin bəlası”, N.B.Vəzirovun “Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük” pyesləri, Ə.B.Haqverdiyevin “Kimdir müqəssir”, S.M.Qənizadənin “Axşam səbri xeyir olar” əsərləri tamaşaya qoyulmuşdu. Belə teatr tamaşaları gənclərdə estetik zövqü inkişaf etdirməklə yanaşı, onlarda teatr […]